Geschiedenis

Deszö VASARHELYI werd in 1936 geboren in Pècs (Hongarije), een stad op 200 km ten zuiden van Budapest.  Hij studeerde er piano en muziektheorie aan het Conservatorium, alwaar de kunstcultuur en in het bijzonder de muziek een aloude traditie is.

Eind 1956 verliet hij zijn geboorteland om zich in België te vestigen.

In het Conservatorium van Brussel behaalde hij er de eerste prijs.  Sindsdien wijdde hij zich aan het muziekonderwijs.

Ieder jaar stelde hij een groot aantal van zijn leerlingen voor aan het publiek in het Paleis van Schone Kunsten in Brussel.

Na tien jaar onderwijs en ervaring stelde hij een nieuwe en onuitgegeven pianomethode op peil.

Een methode die zich in het bijzonder richt op jongeren vanaf 5 jaar.

Het hoofddoel van deze Methode bestond en bestaat eruit om zo vlug mogelijk, maar op een soepele en gedoseerde wijze, de artistieke intelligentie en gevoeligheid van het kind te ontwikkelen.  De meester creëerde kleine muziekstukjes gebaseerd op melodie en ritme, maar gecomponeerd op zulke aantrekkelijke wijze dat ze de smaak voor goede muziek aanwakkeren.

Eric VASARHELYI, zijn zoon, werd geboren op 1 mei 1964.

Dankzij het muziekonderwijs van zijn vader behaalde hij briljante resultaten.  In 1969 won hij op vijfjarige leeftijd een wedstrijd voor jong talent, georganiseerd door de RTBF en dit ondanks veel oudere concurrenten. Op de Nationale Güntherwedstrijd werd hij finalist en behaalde hij er het diploma met de grootste onderscheiding.

Eind 1969 kwam zijn eerste single uit met werken van Czerny, Mozart en Bach.

In 1970 gaf hij zijn eerste publieke recital in het Paleis van Schone Kunsten in Brussel, gevolgd door twee recitals in Keulen. Hij werd uitgenodigd door de “West-Deutsche Rundfunk” en in oktober van het zelfde jaar trad hij op als solist tijdens drie concerten met orkest te Brussel en Antwerpen.

Het werk dat hij interpreteerde, werd voor hem geschreven: “Suite pour Eric”.

Onder de directie van Deszö VASARHELYI, in samenwerking met zijn zoon Eric en hoog gekwalificeerde leraars, gediplomeerd vanuit verschillende Conservatoria maar gemodelleerd door de meester, wierp en werpt de Methode zijn vruchten af.

Deszö VASARHELYI verongelukte op tragische wijze op 27 april 1996 te Dunaföldvar waardoor Eric besloot het werk van zijn vader voort te zetten.

Tot op de dag van vandaag engageert Eric zich ten volle om iedereen te laten genieten van deze unieke methode, onderwezen in de geest van zijn vader.